Spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Logo_MONW dniu 15. kwietnia na zaproszenie Pana generała Bogusława Packa Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych uczestniczyłem w bardzo ważnych dla PZK rozmowach. Trwały one ponad 2 godziny. Omówiliśmy sprawę ewentualnej przynależności PZK do Federacji Organizacji Proobronnych. Podczas rozmów poruszono wszystkie aspekty takiej ewentualności.

Celem powołania Federacji jest stworzenie pozamilitarnego, społecznego elementu tworzonej obecnie struktury wojskowej OTK (Obrony Terytorialnej Kraju). PZK jako stowarzyszenie zrzeszające krótkofalowców na terenie całego kraju, posiadające strukturę organizacyjną, przemienniki, bramki APRS, a przede wszystkim obecnie ponad 250 osobową grupę zaangażowanych krótkofalowców działających w ramach sieci łączności rezerwowej „EmCom”, byłby liderem w ramach OTK w dziedzinie łączności rezerwowej. Nasz związek brałby także udział w ćwiczeniach i szkoleniu nie wojskowych komponentów OTK czyli np. oddziałów czy jednostek organizacji strzeleckich, OSP etc.
Działania z tym związane powinny być realizowane w ramach Federacji. Także w ramach federacji byłoby udzielane wsparcie dla działających w jej ramach organizacji.

Jeśli ZG PZK podejmie stosowną uchwałę o przystąpieniu do federacji wówczas PZK zyska zupełnie inną legitymizację swoich działań, co przełoży się na naszą pozycję wśród innych stowarzyszeń zajmujących się także radioamatorstwem. Uważam, że byłoby to dla nas korzystne. Możemy w ten sposób skutecznie rozszerzyć zakres oddziaływania na społeczeństwo co poskutkuje z pewnością wzrostem społecznej akceptacji naszego hobby.
Na zaproszenie prezesa PZK w części najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego PZK będzie uczestniczył Pan generał Bogusław Pacek.
Piotr SP2JMR

Tagi , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *