Struktura Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej

Struktura Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej:

1. Koordynator sieci
2. Szefowie sztabów
3. Radiostacje sztabowe
4. Radiostacje terenowe

Rola SZEFA SZTABU:
1. Znajomość zasobów stacji mogących brać czynny udział w akcji (liczba i ich rodzaj [mobile/portable]).
2. Przypisanie zadań stacjom terenowym ; wysłanie ratowników w teren objęty działaniami.
3. Utrzymanie łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego i koordynatorem (zadanie może być wykonane poprzez radiostację sztabową stałą lub ruchomą).

RADIOSTACJA SZTABOWA: Operator radiostacji zobowiązany jest do przekazywania informacji z radiostacji terenowych do szefa sztabu lub Centrum Zarządzania Kryzysowego w zależności od powstałej sytuacji na polecenie szefa sztabu lub koordynatora.

RADIOSTACJE TERENOWE: Operator radiostacji po zgłoszeniu swojego udziału w WASR i po otrzymaniu komunikatu o mobilizacji sieci powinien udać się w teren, który zostanie mu przydzielony przez szefa sztabu lub koordynatora. Rolą operatora terenowego jest jak najszybsze uruchomienie radiostacji i zgłoszenie swojej gotowości pracy do radiostacji sztabowej.

WASR składa się ze sztabów. Zwykle granice sztabów wyznaczają powiaty. Jeżeli miasto jest na prawach powiatu to sztab obejmuje zarówno dane miasto jak i powiat ziemski (nie dotyczy miasta wojewódzkiego – Poznań, z racji zdecydowanie większej wielkości w porównaniu z pozostałymi miastami znajdującymi się w Wielkopolsce). Szefowie sztabów organizują sieć lokalną, ponieważ będąc mieszkańcami najlepiej wiedzą jakie zagrożenia mogą występować na danym terenie, jakie środki łączności mają do dyspozycji, oraz wiedzą kim mogą w razie konieczności dysponować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *