Z życia Oddziału OT 08 – sprawy łączności kryzysowej

Zwracam się z apelem do wszystkich członków OT-08 PZK, jak i również krótkofalowców niezrzeszonych zamieszkałych na terenie działalności Oddziału Poznańskiego PZK (m. Poznań, powiat poznański i pozostałe powiaty ościenne) do zgłaszania do Zarządu Oddziału swojego akcesu do przedsięwzięcia zapewniającego niezależną, zapasową łączność radiową na obszarze Wielkopolski pokrywającym się z terenem działalności Oddziału w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia działań polegających na przekazywaniu rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych przy pomocy profesjonalnych systemów telekomunikacyjnych. Na bazie dotychczasowych doświadczeń można powiedzieć, że krótkofalowcy wyposażeni w nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu za pośrednictwem dostępnych im systemów łączności telefonii stacjonarnej, komórkowej czy Internetu. Po analizie otrzymanych zgłoszeń Zarząd Oddziału podejmie decyzję w sprawie stworzenia struktur ds. łączności kryzysowej działających w ramach partnerskiej współpracy z OT-27 PZK na bazie WASR. Po powstaniu takiej struktury Zarząd Oddziału będzie stroną przy wszelkich kontaktach z administracją państwową i samorządową właściwą dla obszaru działalności Oddziału we wszystkich sprawach dotyczących łączności kryzysowej. Do tej pory, ze względu na brak istnienia odpowiedniej struktury ds. łączności kryzysowej zawiadywanej przez władze OT-08 PZK na terenie swojego działania, członkami WASR niejako z konieczności są również członkowie naszego Oddziału oraz krótkofalowcy niezrzeszeni, zamieszkujący teren działalności OT-08 PZK. Uznając potrzebę włączenia się w działalność zapoczątkowaną z inicjatywy członków OT-27 występuję do Koleżanek i Kolegów z wyżej przedstawionym apelem. Koordynatorem działań w tej sprawie z ramienia Zarządu Oddziału jest Wiceprezes, Kol. Paweł SP3OKA.

Prezes
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
Jacek Behrendt SQ3OPM

Mam nadzieję, że podjęta współpraca pomiędzy OT 27 & OT 08 przyniesie wiele korzyści dla obecnych i przyszłych członków WASR, ponieważ razem możemy więcej!

Spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Logo_MONW dniu 15. kwietnia na zaproszenie Pana generała Bogusława Packa Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych uczestniczyłem w bardzo ważnych dla PZK rozmowach. Trwały one ponad 2 godziny. Omówiliśmy sprawę ewentualnej przynależności PZK do Federacji Organizacji Proobronnych. Podczas rozmów poruszono wszystkie aspekty takiej ewentualności. Czytaj dalej

Czym jest AED?

Czy wiesz, że… szanse chorego po zatrzymaniu krążenia spadają o 7-10% z każdą minutą? Dlatego właśnie tak ważne jest, by bezpośredni świadek zdarzenia od razu rozpoczął akcję ratunkową.

Akcja „Ratuj z Sercem” – informacje o łańcuchu przeżycia, wraz z mapą Automatycznych Defibrylatorów w Twojej okolicy:
http://www.ratujzsercem.pl/