I Zjazd Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej

Informujemy, że na odbywający się w dniach od 29 kwietnia do 1 maja. br. w Przystajni Zjazd są jeszcze wolne miejsca. Przygotowywany program Zjazdu zapowiada się bardzo interesująco, którego publikacja zaplanowana jest na 12 kwietnia br. Koszty uczestnictwa w Zjeździe pokrywa PZK w ramach środków przeznaczonych na SP EmCom.
Uczestnicy muszą dojechać do Przystajni (ok. 30 km na zachód od Częstochowy) na koszt własny.

Zgłoszenia i informacje elektronicznie na: sp2jmr()pzk.org.pl, informacje telefonicznie: 484-479-407 (Piotr SP2JMR).

Biwak z jajem!

6 Drużyna Harcerska z Ponieca wraz z 4 Drużyną Harcerską z Krobi zaprosiły Radio-Klub Krobia SP3PGS na „Świąteczny biwak z jajem”. Spotkanie z harcerzami pozwoliło nam – krótkofalowcom zaprezentować sprzęt, anteny, jak i formy łączności. Kilkunastu druhów i druhenek przeprowadziło swoją pierwszą w życiu łączność i otrzymało stosowne certyfikaty. To inauguracyjne spotkanie zaowocowało omówieniem i uzgodnieniem następnych tego typu spotkań .

 

Moje pierwsze łączności po angielsku?

Wspólnie z klubem SP3POW zorganizowaliśmy zajęcia na temat radioamatorstwa dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie zajęć uczniowie poznawali tajniki krótkofalarstwa w języku angielskim! Prezentacja multimedialna, filmy, ciekawostki, ćwiczenia w odbieraniu znaków… i łączności na falach krótkich wywołały zainteresowanie w grupie 10 uczniów, którzy przygotowują się do wyjazdu na praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii.

CAM02425