Spotkanie ze służbami zarządzania kryzysowego powiatu ostrowskiego.

W dniu 7 marca 2016 roku o godzinie 13:00 w Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie poświęcone możliwości współpracy krótkofalowców skupionych w WASR z przedstawicielami Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu ostrowskiego.

Spotkaniu przewodniczył pan Jerzy Garczarek – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie zabrakło również przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i włodarzy ościennych gmin.

Omówiono możliwość wspierania działań administracji publicznej przez krótkofalowców, podczas zdarzeń kryzysowych, w zakresie przekazywania informacji z obszarów pozbawionych powszechnej łączności telekomunikacyjnej. Działalność SP Em Com przedstawił koordynator WASR – Błażej SQ3TGV. W spotkaniu uczestniczyli również koledzy z Wolsztyna: Piotr SQ3JPV i Wojtek SP3RBQ, który przedstawił współpracę WASR w swoim regionie. Krótkofalowców reprezentowali ponadto Dorota SQ3TGY i Sławek SQ3OOK.

Prezentacja zrobiła dobre wrażenie na jej uczestnikach. Umówiono następne spotkanie, które ma mieć na celu ustalenia zasad konkretnej współpracy.

Podsumowanie ćwiczeń „Zamieć 2015”

W dniu 19 grudnia 2015 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem „Zamieć 2015”. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia współpracy pomiędzy sieciami, a także pozwoliły ocenić skuteczność nowych procedur prowadzenia łączności kryzysowej, w szczególności w zakresie koordynacji wymiany informacji oraz dyscypliny w eterze.

Wnioski:

  • Koordynacja wymiany informacji pomiędzy stacją NET Control, a poszczególnymi sieciami przebiegała prawidłowo.
  • Komunikacja pomiędzy poszczególnymi sieciami, a uczestnikami indywidualnymi/klubowymi przebiegała prawidłowo.
  • Realizacja poleceń przekazywanych przez stację NET Control oraz poszczególne sieci nie we wszystkich przypadkach była prawidłowo wykonana.

Dużym ułatwieniem dla komunikacji w czasie ćwiczeń były stabilne warunki propagacyjne w paśmie 80 m. W związku z tym jednym z założeń na kolejne ćwiczenia jest przećwiczenie utrzymania stałej łączności pomiędzy sieciami w godzinach 14-18 z uwzględnieniem zmiany pasma z 7 na 3,7 MHz około godziny 16 (w zalezności od warunków propagacyjnych).

Przeczytaj pełny raport na stronie SP EmCom: http://emcom.pzk.org.pl/

Ankieta dotycząca terminu ćwiczeń SP EmCom

W związku z planowanymi ogólnopolskimi ćwiczeniami SP EmCom KF/UKF powstała internetowa ankieta dotycząca wyboru terminu ćwiczeń.

Link do ankiety: https://wasr.pzk.org.pl/ankieta/

Proponowane terminy to 20 oraz 27 luty 2016 r. Ćwiczenia odbędą się w godzinach 14-18 czasu lokalnego.

Podstawowe założenia ćwiczeń to:
1. Ćwiczenia będą opierały się na schemacie ćwiczeń „Zamieć 2015”.
2. Ćwiczenia odbędą się na dwóch pasmach KF: 3.7 oraz 7 MHz (przećwiczenie płynnej zmiany pasma) + częstotliwości UKF w ramach działań sieci lokalnych.
3. W ramach ćwiczeń będzie zalecenie zintensyfikowania działań w ramach sieci lokalnych na UKF z powiązaniem przekazywania informacji pomiędzy NET Control > stacja sztabowa > stacja indywidualna (uczestnik).
4. W ramach ćwiczeń zostaną zastosowane „niezapowiedziane zadania” w ilości większej, niż w ostatnich ćwiczeniach.

Ankieta będzie aktywna do 24.01.2016 r. do godziny 19:00. Zachęcamy do głosowania.