Grupy tematyczne SP EmCom

W nawiązaniu do roboczych ustaleń, które zapadły w czasie panelu dyskusyjnego SP EmCom, który odbył się 30 maja 2015 r. w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców „ŁOŚ 2015”, zainteresowanych krótkofalowców zapraszamy do współpracy przy realizacji poszczególnych obszarów tematycznych. Przewidujemy następujące grupy tematyczne:

Grupa 1: organizacja ćwiczeń z sąsiednimi krajami,

Grupa 2: organizacja regularnych prób łączności KF/UKF na terenie SP,

Grupa 3: opracowanie informatora „dla każdego”, jak się zachować, gdy usłyszymy akcję ratunkową na pasmach krótkofalarskich,

Grupa 4: opracowanie jednolitych krajowych procedur operatorskich,

Grupa 5: utworzenie w ramach SP EmCom „grupy reagowania” do działań w ramach międzynarodowej sieci IARU uruchamianej w czasie wielkoskalowych katastrof naturalnych.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do udziału w pracach w danej grupie/grupach bezpośrednio na adressq6iyr()pzk.org.pl do dnia 3.07.2015 r. Po tym terminie dla poszczególnych grup roboczych zostaną przydzielone szczegółowe zadania związane z realizacją danego zagadnienia. Zapraszamy do współpracy!

– Zespół SP EmCom

Relacja z panelu dyskusyjnego SP EmCom (ŁOŚ 2015)

W czasie spotkania zostało poruszonych bardzo wiele wątków. Głos zabierali wszyscy, sygnalizując bardzo ważne kwestie dotyczące funkcjonowania łączności kryzysowej. Najwięcej dyskutowano nad formą funkcjonowania grupy SP EmCom. Pod dyskusję zostało poddane to, czy w ramach działalności pro-obronnej Polski Związek Krótkofalowców powinien przyłączyć się do federacji organizacji pozarządowych kierowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Omawiano też propozycję przekształcenia SP EmCom w odrębne stowarzyszenie oraz możliwość przekształcenia SP EmCom w działający przy PZK Ogólnopolski Klub Łączności Kryzysowej „SP EmCom”.

Przeczytaj całą relację na stronie SP EmCom: http://emcom.pzk.org.pl/

Radiowe dni

01.06.2015: Festyn w Gimnazjum nr 1 – Ostrów Wielkopolski,
01.06.2015: Zespół Szkół Technicznych – Ostrów Wielkopolski,
31.05.2015: Radiowy Szlak Biskupiański – Grabianowo,
30.05.2015: Radiowy Szlak Biskupiański – „Dzień Sąsiada” – Krobia,
30.05.2015: Łoś 2015,

Wkrótce podsumowanie panelu dyskusyjnego SP EmCom.

ŁOŚ 2015 – Panel dyskusyjny SP EmCom

Informujemy, że w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2015 odbędzie się „Panel dyskusyjny SP EmCom” przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką łączności kryzysowej, a w szczególnosci dla działaczy amatorskich sieci ratunkowych działających na obszarze Polski. Spotkanie odbędzie się w sobotę 30.05.2015 r. w „dużym namiocie” ŁOŚ 2015. Sczegółowy harmonogram sobotnich wystąpień w dużym namiocie znajduje się tutaj: harmonogram (zakładka program).

W ramach „Panelu SP EmCom” przewidziane są następujące tematy:

1. Aktualny stan organizacyjny SP EmCom (SQ6IYR)
2. Współpraca PZK z administracją centralną (SP2JMR)
3. Podsumowanie ogólnopolskich ćwiczeń łączności kryzysowej „ŚNIEŻYCA 2015” (SQ6IYR)
4. Trzęsienie ziemi w Nepalu – działania krótkofalowców (SQ3TGV)
5. Wnioski i sugestie dot. funkcjonowania SP EmCom (SQ6IYR)