Ćwiczenia łączności kryzysowej „Zamieć 2015”

W dniu 19 grudnia 2015 roku przeprowadzone zostaną ćwiczenia pod kryptonimem „Zamieć 2015”. Ćwiczenia będą okazją do sprawdzenia współpracy pomiędzy sieciami, a także pozwolą ocenić skuteczność nowych procedury prowadzenia łączności kryzysowej. Krótkofalowcy tego dnia będą musieli zmierzyć się z wiatrem osiągającym prędkość do 180 km/h, potężnym opadem śniegu oraz temperaturą powietrza poniżej -15 °C. Wiele miejscowości i wiosek zostanie odciętych od prądu, ludzie pozbawieni żywności i wody będą potrzebowali pomocy krótkofalowców, aby przekazać informacje do najbliższych instytucji oraz organizacji.

Członkowie klubu SP3PWL podejmą się współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Wolsztyńska stacja sztabowa będzie zlokalizowana w Państwowej Straży Pożarnej.  Czytaj dalej

Łączność kryzysowa w Krobi

„Projekt,  który wystartował w marcu tego roku, okazał się być strzałem w dziesiątkę, a ilość jego zalet, przy braku zauważalnych wad, sprawiła, że władze Gminy zdecydowały się na podjęcie stałej współpracy z grupą zapaleńców. Nie sposób zaprzeczyć, że nadają na tych samych falach.

Bardzo ciekawym pomysłem wydaje się też wykorzystanie potencjału krótkofalowców poprzez utworzenie w gminie Krobia swego rodzaju centrum łączności kryzysowej, z którym ściśle współpracowałby pełnomocnik burmistrza ds. zarządzania kryzysowego Adam Sarbinowski. Byłoby ono uruchamiane w sytuacjach podbramkowych, gdy telefonia komórkowa i internet mówią „dobranoc”.

Obywatelskość jest kluczem do tego, żeby w sytuacjach kryzysowych rozwiązywać swoje problemy, a nie usiąść i czekać, aż ktoś przyjedzie. (…) Tak się w sytuacjach kryzysowych nie zarządza. Jako obywatele, wszyscy musimy się zaangażować i stawić czoła problemowi, przed którym stanęliśmy – przekonywał włodarz Krobi.”

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na stronie: http://www.gostyn24.pl/

Gnieźnieński klub SP3YDE

SP3YDE ma nowy wóz łączności. To już druga radiostacja R140 w Wielkopolsce!

« z 2 »

Aktualności SP EmCom

W związku z aktualnymi działaniami organizacyjnymi związanymi z łącznością kryzysową w SP informujemy, że aktualnie trwają prace grup tematycznych poświęcone następującym zagadnieniom:

  • organizacja ćwiczeń z sąsiednimi krajami,
  • organizacja regularnych prób łączności KF/UKF na terenie SP,
  • opracowanie informatora „dla każdego”, jak się zachować, gdy usłyszymy akcję ratunkową na pasmach krótkofalarskich,
  • opracowanie jednolitych krajowych procedur operatorskich,
  • utworzenie w ramach SP EmCom „grupy reagowania” do działań w ramach międzynarodowej sieci IARU uruchamianej w czasie wielkoskalowych katastrof naturalnych.

W prace zaangażowani są następujący krótkofalowcy: SP9MLI, SQ9ITA, SQ1WO, SP1MPW, SP5RE, SQ8NYB, SQ7RLX, SQ3TGV oraz SQ6IYR.

Ponadto, jak już informowano, w dniu 26 października br. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców w głosowaniu elektronicznym podjął Uchwałę nr 561/2015 o zatwierdzeniu powołania „Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej  PZK – SP EmCom”. W związku z tym, w najbliższym czasie zostanie przedstawiona struktura nowego Klubu oraz jego regulamin.

Mając na uwadze powyższe, najbliższe tygodnie powinny przynieść istotne zmiany organizacyjne w obszarze krótkofalarskiej łączności kryzysowej w Polsce.

-SP EmCom