Zawody…wędkarskie

Pełnym sukcesem zakończyły się dzisiejsze charytatywne zawody wędkarskie o puchar 6 Drużyny „Dziupla” z Ponieca. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, niczego nie brakowało, nawet pogoda była wyliczona co do godziny. Świetnie spędziliśmy czas wśród naszych dziadków, rodziców, przyjaciół i znajomych. Dużo świetnej zabawy na świeżym, wiosennym powietrzu … Byli wędkarze, rowerzyści, radiowcy i harcerze !!! Jednym słowem rodzinny piknik, którego celem było nieść chętną pomoc bliźnim. (Źródło: gostyńska.pl)

Klub SP3PGS wspierał organizację charytatywnych zawodów wędkarskich:

Biwak z jajem!

6 Drużyna Harcerska z Ponieca wraz z 4 Drużyną Harcerską z Krobi zaprosiły Radio-Klub Krobia SP3PGS na „Świąteczny biwak z jajem”. Spotkanie z harcerzami pozwoliło nam – krótkofalowcom zaprezentować sprzęt, anteny, jak i formy łączności. Kilkunastu druhów i druhenek przeprowadziło swoją pierwszą w życiu łączność i otrzymało stosowne certyfikaty. To inauguracyjne spotkanie zaowocowało omówieniem i uzgodnieniem następnych tego typu spotkań .

 

Spotkanie ze służbami zarządzania kryzysowego powiatu ostrowskiego.

W dniu 7 marca 2016 roku o godzinie 13:00 w Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie poświęcone możliwości współpracy krótkofalowców skupionych w WASR z przedstawicielami Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu ostrowskiego.

Spotkaniu przewodniczył pan Jerzy Garczarek – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie zabrakło również przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i włodarzy ościennych gmin.

Omówiono możliwość wspierania działań administracji publicznej przez krótkofalowców, podczas zdarzeń kryzysowych, w zakresie przekazywania informacji z obszarów pozbawionych powszechnej łączności telekomunikacyjnej. Działalność SP Em Com przedstawił koordynator WASR – Błażej SQ3TGV. W spotkaniu uczestniczyli również koledzy z Wolsztyna: Piotr SQ3JPV i Wojtek SP3RBQ, który przedstawił współpracę WASR w swoim regionie. Krótkofalowców reprezentowali ponadto Dorota SQ3TGY i Sławek SQ3OOK.

Prezentacja zrobiła dobre wrażenie na jej uczestnikach. Umówiono następne spotkanie, które ma mieć na celu ustalenia zasad konkretnej współpracy.

Zimowe strzelanie

Podczas imprezy zaprezentowali się również żołnierze 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych w Śremie oraz miłośnicy krótkofalarstwa – m.in. twórcy Radiowego Biskupiańskiego Szlaku, których stoiska mógł odwiedzić każdy z jej uczestników. Kolejne Gminne Mistrzostwa w Strzelaniu z Karabinka Pneumatycznego przeszły do historii.

Źródło: Gmina Krobia