Podsumowanie ćwiczeń „Zamieć 2015”

W dniu 19 grudnia 2015 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem „Zamieć 2015”. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia współpracy pomiędzy sieciami, a także pozwoliły ocenić skuteczność nowych procedur prowadzenia łączności kryzysowej, w szczególności w zakresie koordynacji wymiany informacji oraz dyscypliny w eterze.

Wnioski:

  • Koordynacja wymiany informacji pomiędzy stacją NET Control, a poszczególnymi sieciami przebiegała prawidłowo.
  • Komunikacja pomiędzy poszczególnymi sieciami, a uczestnikami indywidualnymi/klubowymi przebiegała prawidłowo.
  • Realizacja poleceń przekazywanych przez stację NET Control oraz poszczególne sieci nie we wszystkich przypadkach była prawidłowo wykonana.

Dużym ułatwieniem dla komunikacji w czasie ćwiczeń były stabilne warunki propagacyjne w paśmie 80 m. W związku z tym jednym z założeń na kolejne ćwiczenia jest przećwiczenie utrzymania stałej łączności pomiędzy sieciami w godzinach 14-18 z uwzględnieniem zmiany pasma z 7 na 3,7 MHz około godziny 16 (w zalezności od warunków propagacyjnych).

Przeczytaj pełny raport na stronie SP EmCom: http://emcom.pzk.org.pl/

„Zamieć 2015” w Wolsztynie.

W sobotę 19 grudnia 2015 odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej „Zamieć 2015”. Nasz klub wziął w nich aktywny udział. Stacja sztabowa SP3PWL/3 zlokalizowana była w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Informacje o zagrożeniach z terenu zbieraliśmy wykorzystując przemiennik crosband 2M/0,70M zainstalowany w dobrej lokalizacji i zasilany z akumulatora. Dzięki temu komunikaty docierały do nas aż z trzech województw. Zebrane informacje o zagrożeniach przekazywaliśmy dalej w paśmie 3,7 Mhz do stacji Net Control dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego wielkopolskiego i lubuskiego (okręgi 3, 5 i 7), którą była SP5MASR (Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa) pracująca z Warszawy.

Naszym poczynaniom przyglądał się p. Henryk Żok odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie oraz strażacy dyżurujący w wolsztyńskiej PSP.
Myślę, że pierwsze nasze ćwiczenia łączności kryzysowej można uznać za udane.

Czytaj dalej

Coroczne spotkanie OT 27 – Czeszewo 2015

W dniu 13 czerwca br. odbyło się coroczne spotkanie członków i sympatyków OT 27. Do malowniczo położonego Czeszewa przybyło około 30 osób. Jest to podobna liczba uczestników co w roku ubiegłym. Dziękuję wszystkim którzy uczestniczyli w tym spotkaniu oraz dziękuje kolegom z klubu SP3PJA którzy drugi raz zorganizowali to spotkanie.

Wspólnie omówiliśmy bieżące działania WASR oraz SP EmCom. Miło powitać 4 nowe osoby w naszych szeregach:  Romana – SQ3BYX (Ostrów Wielkopolski), Marcina – SQ3OW (Miłosław), Tomasza – SQ3TSM (Miłosław) oraz Dawida – SQ3KNV (Września).

Galeria zdjęć dostępna na stronie OT27: http://ot27.pzk.org.pl/

-SP3FYX, SQ3TGV

Relacja z panelu dyskusyjnego SP EmCom (ŁOŚ 2015)

W czasie spotkania zostało poruszonych bardzo wiele wątków. Głos zabierali wszyscy, sygnalizując bardzo ważne kwestie dotyczące funkcjonowania łączności kryzysowej. Najwięcej dyskutowano nad formą funkcjonowania grupy SP EmCom. Pod dyskusję zostało poddane to, czy w ramach działalności pro-obronnej Polski Związek Krótkofalowców powinien przyłączyć się do federacji organizacji pozarządowych kierowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Omawiano też propozycję przekształcenia SP EmCom w odrębne stowarzyszenie oraz możliwość przekształcenia SP EmCom w działający przy PZK Ogólnopolski Klub Łączności Kryzysowej „SP EmCom”.

Przeczytaj całą relację na stronie SP EmCom: http://emcom.pzk.org.pl/