Ćwiczenia Śnieżyca 2017

W najbliższy weekend odbędą się jedne z najważniejszych ćwiczeń SP EmCom o kryptonimie „Śnieżyca 2017”. Korzystając z warunków pogodowych odpowiadających scenariuszowi ćwiczeń zachęcam wszystkich do pracy w terenie/QRP. Dodatkowo istnieje możliwość zdobycia doświadczenia w pracy operatora stacji koordynującej działania ratownicze (Net Control). Ćwiczenia rozpoczniemy w niedzielę (22.01) o godzinie 15:00 czasu lokalnego podając wywołanie ogólne ze stacji klubowej SP3PEM w okolicach +/- 3720 kHz – będzie to okazja do porozmawiania z koordynatorem, przeprowadzenia QSO oraz zorganizowania pracy na najbliższe godziny ćwiczeń.

Pełny program ćwiczeń jest dostępny na stronie EmCom [dokument PDF]: LINK

Częstotliwość pracy w paśmie 2m: 145.500 MHz FM oraz lokalne przemienniki.

Proszę pamiętać, że przebieg ćwiczeń zależy wyłącznie od nas. Jeżeli w trakcie ćwiczeń lokalny przemiennik milczy – to naszym zadaniem jest przejąć inicjatywę oraz podać: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej. Jestem gotowy do odbierania raportów. Tutaj ”. Wszystkie komunikaty należy zapisywać na kartce wraz z czasem UTC. Informacje o aktywacji przemiennika (lub lokalnie częstotliwości 145.500) należy w miarę możliwości przekazać do koordynatora dowodzącego akcją/sieci taktycznej (+/- 3760 kHz).

Komunikaty powinny zawierać informacje dotyczące anomalii pogodowych i innych niebezpieczeństw stanowiących zagrożenia życia lub zdrowia! Ćwiczenia powinny przebiegać w jak najbardziej realistyczny sposób.

Organizator prosi o udostępnienie regulaminu ćwiczeń każdy Oddział Terenowy PZK i Sieci Łączności Kryzysowej.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *