Śnieżyca 2015

[26.02.2015]: UWAGA, TO SĄ ĆWICZENIA! WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WIADOMOŚCI SĄ FIKCYJNE

ĆWICZENIA – KOMUNIKAT nr 1 z dn. 26.02.2015

PZK (SP EmCom) otrzymał od centralnych służb kryzysowych informację o ryzyku wystąpienia intensywnych opadów śniegu na obszarze wszystkich województw z prognozą wystąpienia w dniu 7.03.2015 (sobota). Przewidywanymi skutkami tych opadów może być przyrost pokrywy ciężkiego i mokrego śniegu mogącego powodować uszkodzenia napowietrznych linii energetycznych.

Wg analizy ryzyka wystąpienia przerw w dostawach prądu, przeprowadzonej przez służby zarządzania kryzysowego i przekazanej do współpracujących organizacji pozarządowych – w tym do Polskiego Związku Krótkofalowców, możliwość wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej z dużym prawdopodobieństwem może wystąpić na obszarach poza miastami wojewódzkimi i powiatowymi we wszystkich województwach.

[23.02.2015]: Związku ze zbliżającymi się ćwiczeniami należy przygotować alternatywne źródła zasilania na dzień 7.03.2015 (sobota, w godz. 19-21 czasu lokalnego).