Podsumowanie ćwiczeń „Zamieć 2015”

W dniu 19 grudnia 2015 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem „Zamieć 2015”. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia współpracy pomiędzy sieciami, a także pozwoliły ocenić skuteczność nowych procedur prowadzenia łączności kryzysowej, w szczególności w zakresie koordynacji wymiany informacji oraz dyscypliny w eterze.

Wnioski:

  • Koordynacja wymiany informacji pomiędzy stacją NET Control, a poszczególnymi sieciami przebiegała prawidłowo.
  • Komunikacja pomiędzy poszczególnymi sieciami, a uczestnikami indywidualnymi/klubowymi przebiegała prawidłowo.
  • Realizacja poleceń przekazywanych przez stację NET Control oraz poszczególne sieci nie we wszystkich przypadkach była prawidłowo wykonana.

Dużym ułatwieniem dla komunikacji w czasie ćwiczeń były stabilne warunki propagacyjne w paśmie 80 m. W związku z tym jednym z założeń na kolejne ćwiczenia jest przećwiczenie utrzymania stałej łączności pomiędzy sieciami w godzinach 14-18 z uwzględnieniem zmiany pasma z 7 na 3,7 MHz około godziny 16 (w zalezności od warunków propagacyjnych).

Przeczytaj pełny raport na stronie SP EmCom: http://emcom.pzk.org.pl/

Nasze hobby – krótkofalarstwo

Dzisiaj w naszym Domu gościł pan Henryk Szczeblewski – gostyński pasjonata radiostacji, członek Grupy Radiowego Szlaku Biskupiańskiego. Hobby pana Henryka polega na nawiązywaniu łączności radiowych na wydzielonych pasmach radiowych – od fal krótkich i ultrakrótkich, aż do mikrofal, między krótkofalowcami przy pomocy radiostacji, potwierdzaniu łączności za pomocą tzw. karty QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich, jak również konstruowaniu urządzeń radiowych i antenowych do nawiązywania łączności. Gość zaprezentował nam działanie jednego, najmniejszego ze swoich urządzeń, za pomocą którego nawiązał łączność z posiadaczem radiostacji w Śremie. Pan Henryk w wielu ciekawych historiach związanych z uprawianiem swojego hobby opowiedział nam o nieograniczonych możliwościach fal radiowych, od poznawania ludzi z całej Polski do niesienia pomocy.

Zimowe strzelanie

Podczas imprezy zaprezentowali się również żołnierze 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych w Śremie oraz miłośnicy krótkofalarstwa – m.in. twórcy Radiowego Biskupiańskiego Szlaku, których stoiska mógł odwiedzić każdy z jej uczestników. Kolejne Gminne Mistrzostwa w Strzelaniu z Karabinka Pneumatycznego przeszły do historii.

Źródło: Gmina Krobia

Moje pierwsze łączności po angielsku?

Wspólnie z klubem SP3POW zorganizowaliśmy zajęcia na temat radioamatorstwa dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie zajęć uczniowie poznawali tajniki krótkofalarstwa w języku angielskim! Prezentacja multimedialna, filmy, ciekawostki, ćwiczenia w odbieraniu znaków… i łączności na falach krótkich wywołały zainteresowanie w grupie 10 uczniów, którzy przygotowują się do wyjazdu na praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii.

CAM02425