Biwak z jajem!

6 Drużyna Harcerska z Ponieca wraz z 4 Drużyną Harcerską z Krobi zaprosiły Radio-Klub Krobia SP3PGS na „Świąteczny biwak z jajem”. Spotkanie z harcerzami pozwoliło nam – krótkofalowcom zaprezentować sprzęt, anteny, jak i formy łączności. Kilkunastu druhów i druhenek przeprowadziło swoją pierwszą w życiu łączność i otrzymało stosowne certyfikaty. To inauguracyjne spotkanie zaowocowało omówieniem i uzgodnieniem następnych tego typu spotkań .

 

Spotkanie ze służbami zarządzania kryzysowego powiatu ostrowskiego.

W dniu 7 marca 2016 roku o godzinie 13:00 w Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie poświęcone możliwości współpracy krótkofalowców skupionych w WASR z przedstawicielami Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu ostrowskiego.

Spotkaniu przewodniczył pan Jerzy Garczarek – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Nie zabrakło również przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i włodarzy ościennych gmin.

Omówiono możliwość wspierania działań administracji publicznej przez krótkofalowców, podczas zdarzeń kryzysowych, w zakresie przekazywania informacji z obszarów pozbawionych powszechnej łączności telekomunikacyjnej. Działalność SP Em Com przedstawił koordynator WASR – Błażej SQ3TGV. W spotkaniu uczestniczyli również koledzy z Wolsztyna: Piotr SQ3JPV i Wojtek SP3RBQ, który przedstawił współpracę WASR w swoim regionie. Krótkofalowców reprezentowali ponadto Dorota SQ3TGY i Sławek SQ3OOK.

Prezentacja zrobiła dobre wrażenie na jej uczestnikach. Umówiono następne spotkanie, które ma mieć na celu ustalenia zasad konkretnej współpracy.

Klub SP3PGS – Krobia

Dnia 15 lutego 2016 roku grupa „Radiowego Szlaku Biskupiańskiego” zainicjowała powstanie „Radio-klubu Krobia”. Poniżej przedstawiamy wypowiedź Adama Sarbinowskiego – pełnomocnika ds. antykryzysowych Burmistrza MiG Krobia:

„Pod wrażeniem dokonań krótkofalowców był Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, który nie tylko podziękował miłośnikom tego hobby za niestandardową promocję gminy Krobia i Biskupzny, ale również podkreślił wagę posiadanego prze nich sprzętu i umiejętności w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych. Burmistrz przywołał m.in. nawałnicę, która przetoczyła się przez gminę w 2009 roku. Kiedy zawiodły telefony stacjonarne i komórkowe, jedynym sposobem kontaktu pozostały właśnie niezawodne radiotelefony. Dlatego włodarz gminy nie tylko zadeklarował wolę dalszej współpracy z krótkofalowcami, ale również nie wykluczył jej poszerzenia, m.in. o stworzenie wspólnego miejsca, w którym w przypadku zdarzeń losowych mogłyby współdziałać służby, straże, gminne struktury zarządzania kryzysowego oraz właśnie krótkofalowcy.”

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!
Zapraszamy na stronę klubową SP3PGS: http://sp3pgs.pl/