Śnieżyca 2015

[26.02.2015]: UWAGA, TO SĄ ĆWICZENIA! WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WIADOMOŚCI SĄ FIKCYJNE

ĆWICZENIA – KOMUNIKAT nr 1 z dn. 26.02.2015

PZK (SP EmCom) otrzymał od centralnych służb kryzysowych informację o ryzyku wystąpienia intensywnych opadów śniegu na obszarze wszystkich województw z prognozą wystąpienia w dniu 7.03.2015 (sobota). Przewidywanymi skutkami tych opadów może być przyrost pokrywy ciężkiego i mokrego śniegu mogącego powodować uszkodzenia napowietrznych linii energetycznych.

Wg analizy ryzyka wystąpienia przerw w dostawach prądu, przeprowadzonej przez służby zarządzania kryzysowego i przekazanej do współpracujących organizacji pozarządowych – w tym do Polskiego Związku Krótkofalowców, możliwość wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej z dużym prawdopodobieństwem może wystąpić na obszarach poza miastami wojewódzkimi i powiatowymi we wszystkich województwach.

[23.02.2015]: Związku ze zbliżającymi się ćwiczeniami należy przygotować alternatywne źródła zasilania na dzień 7.03.2015 (sobota, w godz. 19-21 czasu lokalnego).

 

Zajęcia na temat radioamatorstwa

spot2[1]W związku z tym, że trwają ferie postanowiliśmy zorganizować zajęcia na temat radioamatorstwa dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Głównym celem tych trzydniowych warsztatów było zapoznanie z podstawami radiokomunikacji, odbiornikiem SDR oraz możliwościami prowadzenia nasłuchów i dekodowania sygnałów radiowych, głównie satelitarnych.

Uczestnicy spotkań mieli okazję zapoznać się z działalnością Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców, Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej oraz ARISS w Polsce i na świecie.

Czytaj dalej

EmASR mobil – ćwiczenia, relacja: sztab Ostrów Wielkopolski

10 lutego 2015 roku uczestniczyliśmy w ćwiczeniach Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, prowadząc łączności z najwyższego wzniesienia w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego – w Kotłowie. Na miejsce dojechaliśmy dwoma samochodami, wyposażonymi w anteny NR-770, antenę 3el. Yagi DK7ZB (produkcji kolegi Sławka SQ3OOK), radio Icom IC-207H (50W), kilka ręcznych radiostacji oraz APRS. Czytaj dalej

Śnieżyca 2015

cwiczenia2W dniach 4-8.03.2015 (środa-niedziela) odbędą się ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej „ŚNIEŻYCA 2015”. W dniach 4-6.03.2015 (środa-piątek) przewidziane jest przekazywanie stacjom sztabowym amatorskich sieci ratunkowych dynamicznych informacji koordynacyjno-organizacyjnych mających na celu osiągnięcie gotowości radiowej poszczególnych sieci w dniu 7.03.2015 (sobota, w godz. 19-21 czasu lokalnego)Czytaj dalej