Wiadomość priorytetowa? Są inne?

Tak, odróżniamy 3 typy wiadomości:

Emergency – wiadomość o bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia, przykład:
„W miejscowości X znaleziono nieprzytomną osobę, potrzebna pomoc medyczna”,

Priority – wiadomość priorytetowa, przykład:
„Prośba o wysłanie żywności i wody do miejscowości A”

Rutine– wiadomość rutynowa, przykład:
„Droga z miejscowości A do miejscowości B jest już przejezdna”,

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.