Zawody…wędkarskie

Pełnym sukcesem zakończyły się dzisiejsze charytatywne zawody wędkarskie o puchar 6 Drużyny „Dziupla” z Ponieca. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, niczego nie brakowało, nawet pogoda była wyliczona co do godziny. Świetnie spędziliśmy czas wśród naszych dziadków, rodziców, przyjaciół i znajomych. Dużo świetnej zabawy na świeżym, wiosennym powietrzu … Byli wędkarze, rowerzyści, radiowcy i harcerze !!! Jednym słowem rodzinny piknik, którego celem było nieść chętną pomoc bliźnim. (Źródło: gostyńska.pl)

Klub SP3PGS wspierał organizację charytatywnych zawodów wędkarskich:

Biwak z jajem!

6 Drużyna Harcerska z Ponieca wraz z 4 Drużyną Harcerską z Krobi zaprosiły Radio-Klub Krobia SP3PGS na „Świąteczny biwak z jajem”. Spotkanie z harcerzami pozwoliło nam – krótkofalowcom zaprezentować sprzęt, anteny, jak i formy łączności. Kilkunastu druhów i druhenek przeprowadziło swoją pierwszą w życiu łączność i otrzymało stosowne certyfikaty. To inauguracyjne spotkanie zaowocowało omówieniem i uzgodnieniem następnych tego typu spotkań .

 

Klub SP3PGS – Krobia

Dnia 15 lutego 2016 roku grupa „Radiowego Szlaku Biskupiańskiego” zainicjowała powstanie „Radio-klubu Krobia”. Poniżej przedstawiamy wypowiedź Adama Sarbinowskiego – pełnomocnika ds. antykryzysowych Burmistrza MiG Krobia:

„Pod wrażeniem dokonań krótkofalowców był Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, który nie tylko podziękował miłośnikom tego hobby za niestandardową promocję gminy Krobia i Biskupzny, ale również podkreślił wagę posiadanego prze nich sprzętu i umiejętności w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych. Burmistrz przywołał m.in. nawałnicę, która przetoczyła się przez gminę w 2009 roku. Kiedy zawiodły telefony stacjonarne i komórkowe, jedynym sposobem kontaktu pozostały właśnie niezawodne radiotelefony. Dlatego włodarz gminy nie tylko zadeklarował wolę dalszej współpracy z krótkofalowcami, ale również nie wykluczył jej poszerzenia, m.in. o stworzenie wspólnego miejsca, w którym w przypadku zdarzeń losowych mogłyby współdziałać służby, straże, gminne struktury zarządzania kryzysowego oraz właśnie krótkofalowcy.”

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!
Zapraszamy na stronę klubową SP3PGS: http://sp3pgs.pl/