Ćwiczenia łączności kryzysowej „Zamieć 2015”

W dniu 19 grudnia 2015 roku przeprowadzone zostaną ćwiczenia pod kryptonimem „Zamieć 2015”. Ćwiczenia będą okazją do sprawdzenia współpracy pomiędzy sieciami, a także pozwolą ocenić skuteczność nowych procedury prowadzenia łączności kryzysowej. Krótkofalowcy tego dnia będą musieli zmierzyć się z wiatrem osiągającym prędkość do 180 km/h, potężnym opadem śniegu oraz temperaturą powietrza poniżej -15 °C. Wiele miejscowości i wiosek zostanie odciętych od prądu, ludzie pozbawieni żywności i wody będą potrzebowali pomocy krótkofalowców, aby przekazać informacje do najbliższych instytucji oraz organizacji.

Członkowie klubu SP3PWL podejmą się współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Wolsztyńska stacja sztabowa będzie zlokalizowana w Państwowej Straży Pożarnej.  Czytaj dalej

Zawody o Puchar Powiatu Ostrowskiego

2mPodczas jesiennego pikniku radiowego w Niedźwiedziu, organizowanego przez klub SP3POW, rozegraliśmy zawody krótkofalarskie na radiach ręcznych. Pomysł nie jest nowy, pochodzi bowiem z międzynarodowych obozów YOTA, a przywiozły go stamtąd nasze młode klubowiczki – Magda SQ3TGZ i Kasia SQ3TKA.

W zawodach wzięli udział wszyscy posiadacze ręczniaków. Zabawa była przednia i spodobała się do tego stopnia, że postanowiliśmy rozgrywać takie zawody nie tylko podczas naszych klubowych zlotów, ale regularnie przez cały rok, w turach miesięcznych. Ponieważ patronat nad zawodami objął Starosta Ostrowski, będą to „Zawody o Puchar Powiatu Ostrowskiego”.

Zawody będą się odbywały w każdą przedostatnią sobotę miesiąca, od godziny 17:00 do 17:15 czasu lokalnego. Kolejna tura już 24 października.

Start w zawodach daje doświadczenie w przypadku pojawienia się sytuacji nadzwyczajnych, w ramach Amatorskich Sieci Kryzysowych.

Regulamin zawodów można znaleźć pod tym linkiem.

Na potrzeby spotkań terenowych lub szkolenia młodzieży, wystarczy uproszczony regulamin zawodów „podwórkowych” UKF na radiach ręcznych. Zachęcamy do modyfikacji tego regulaminu w ramach aktualnych potrzeb i preferencji organizatorów. Prosimy tez o wszelkie uwagi jakie mogą się nasunąć podczas przygotowań i startów w takich zawodach.

Info: Jarek SP3AYA/pzk.org.pl

Śnieżyca 2015

[26.02.2015]: UWAGA, TO SĄ ĆWICZENIA! WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WIADOMOŚCI SĄ FIKCYJNE

ĆWICZENIA – KOMUNIKAT nr 1 z dn. 26.02.2015

PZK (SP EmCom) otrzymał od centralnych służb kryzysowych informację o ryzyku wystąpienia intensywnych opadów śniegu na obszarze wszystkich województw z prognozą wystąpienia w dniu 7.03.2015 (sobota). Przewidywanymi skutkami tych opadów może być przyrost pokrywy ciężkiego i mokrego śniegu mogącego powodować uszkodzenia napowietrznych linii energetycznych.

Wg analizy ryzyka wystąpienia przerw w dostawach prądu, przeprowadzonej przez służby zarządzania kryzysowego i przekazanej do współpracujących organizacji pozarządowych – w tym do Polskiego Związku Krótkofalowców, możliwość wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej z dużym prawdopodobieństwem może wystąpić na obszarach poza miastami wojewódzkimi i powiatowymi we wszystkich województwach.

[23.02.2015]: Związku ze zbliżającymi się ćwiczeniami należy przygotować alternatywne źródła zasilania na dzień 7.03.2015 (sobota, w godz. 19-21 czasu lokalnego).

 

Śnieżyca 2015

cwiczenia2W dniach 4-8.03.2015 (środa-niedziela) odbędą się ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej „ŚNIEŻYCA 2015”. W dniach 4-6.03.2015 (środa-piątek) przewidziane jest przekazywanie stacjom sztabowym amatorskich sieci ratunkowych dynamicznych informacji koordynacyjno-organizacyjnych mających na celu osiągnięcie gotowości radiowej poszczególnych sieci w dniu 7.03.2015 (sobota, w godz. 19-21 czasu lokalnego)Czytaj dalej