Aktualności SP EmCom

W związku z aktualnymi działaniami organizacyjnymi związanymi z łącznością kryzysową w SP informujemy, że aktualnie trwają prace grup tematycznych poświęcone następującym zagadnieniom:

  • organizacja ćwiczeń z sąsiednimi krajami,
  • organizacja regularnych prób łączności KF/UKF na terenie SP,
  • opracowanie informatora „dla każdego”, jak się zachować, gdy usłyszymy akcję ratunkową na pasmach krótkofalarskich,
  • opracowanie jednolitych krajowych procedur operatorskich,
  • utworzenie w ramach SP EmCom „grupy reagowania” do działań w ramach międzynarodowej sieci IARU uruchamianej w czasie wielkoskalowych katastrof naturalnych.

W prace zaangażowani są następujący krótkofalowcy: SP9MLI, SQ9ITA, SQ1WO, SP1MPW, SP5RE, SQ8NYB, SQ7RLX, SQ3TGV oraz SQ6IYR.

Ponadto, jak już informowano, w dniu 26 października br. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców w głosowaniu elektronicznym podjął Uchwałę nr 561/2015 o zatwierdzeniu powołania „Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej  PZK – SP EmCom”. W związku z tym, w najbliższym czasie zostanie przedstawiona struktura nowego Klubu oraz jego regulamin.

Mając na uwadze powyższe, najbliższe tygodnie powinny przynieść istotne zmiany organizacyjne w obszarze krótkofalarskiej łączności kryzysowej w Polsce.

-SP EmCom

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *